DanskDeutschEnglish

2 generalforsamlinger samme aften!

02-05-2011
Først var det Form & Fritids ordinære generalforsamling, og dernæst var
der stiftende generalforsamling i en spændende ny forening, nemlig
FORM & FRITIDS VENNER.
 
På den ordinære generalforsamling i Form & Fritid Nørre Nebel berettede
formanden om det forgangne år, hvor hun naturligvis også kom ind på
svømmehallen og renoveringen.
Regnskabet blev gennemgået og vedtaget enstemmigt.
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg og alle modtog genvalg, så det var hurtigt
overstået.
 
Ad:mission